skip to Main Content

Waarom doen we dit?

De trainer/ coach speelt een cruciale factor in het sportplezier van het kind. Daarnaast heb je als vereniging een verantwoordelijkheid om goed voor je mensen, in dit geval trainers/ coaches, te zorgen. Bijna alle trainers en coaches die geen echte trainersopleiding hebben worstelen met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Dat zie je niet alleen bij de welwillende ouders die een paar jaar trainer of coach zijn, maar ook vaak bij ervaren trainers die elk jaar weer tegen dezelfde dingen aanlopen. Daar kunnen trainers en coaches best wat ondersteuning bij gebruiken. Die steun verdienen ze ook!

Wat gaan we doen?

Met trainersbegeleiding komt een buursportcoach naar de vereniging om de trainers te begeleiden en ondersteunen op pedagogisch niveau. Door middel van coach-de-coach gesprekken worden trainers begeleid om een positief sportklimaat te creëren. In een traject van anderhalf jaar krijgen trainers een aantal keren persoonlijke begeleiding. Daarnaast zorgt de trainerscoach voor het in bedden van de positieve sportcultuur binnen de vereniging, zodat na afloop van het ondersteuningstraject die continuïteit is gewaarborgd.

Interesse?

Neem voor meer informatie over deze cursus contact op met Rene van Dam via: rene@sportfryslan.nl of telefonisch 06 30 56 59 09

Back To Top