skip to Main Content

Sociaal domein

Beweegteam Waadhoeke is er voor alle inwoners van de gemeente. Dus voor jong tot oud, voor wijk, dorp en stad en voor iedereen waarvoor sporten en bewegen niet de normaalste zaak van de wereld is.

Samenwerken met Beweegteam Waadhoeke

Willen jullie samen met het Beweegteam:

  • nieuw beweegaanbod in dorpen en wijken creëren?
  • preventieve beweegprojecten organiseren?
  • de integratie van nieuwkomers stimuleren d.m.v. sportkennismakingsprojecten?
  • inwoners die (opnieuw) aansluiting zoeken binnen de maatschappij stimuleren d.m.v. bewegen?
  • aangepast sporten stimuleren onder mensen die leven met een beperking?
  • eenzaamheid verminderen door de inzet van erkende interventies?

Wij wel in ieder geval! Daarom komen we graag met jullie in gesprek. De contactpersoon vanuit het Beweegteam is Jorick.

Vraag, idee of suggestie?

Laten we het met elkaar bespreken!

Jorick de Haan
06 83 52 18 83 / jorick@sportfryslan.nl

Dorpen- en wijken

We stellen samen met dorpen en wijken vast welke vragen / behoeften er zijn, en gaan hier gezamenlijk mee aan de slag, zodat er (nieuwe) beweegactiviteiten in dorpen en wijken ontstaan.

Mei-inoar aktyf

Het in samenwerking met gebiedsteam creëren van aanbod voor (kwetsbare) inwoners voor wie het geen vanzelfsprekendheid is om te sporten en te bewegen. Wij initiëren en zorgen voor verbinding tussen inwoner, hulpverlener en sportaanbieder.

Sociaal Vitaal

We zetten het project Sociaal Vitaal in voor inwoners van 65 jaar en ouder die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering. Het bevordert de fysieke veerkracht en vaardigheden om sociale contacten te kunnen leggen.

Nieuwkomers

We gaan actief nieuwkomers stimuleren om deel te nemen aan het reguliere beweegaanbod in de gemeente en organiseren daarvoor sportkennismakingslessen.

COA St.-Annaparochie

Wekelijks sportstimuleringsprogramma voor vluchtelingen van het COA waar we als beweegteam de uitvoering verzorgen in de Bildtse Slag op woensdag en donderdagmiddag.

Aangepast sporten

Een beperking hoeft geen belemmering te zijn om te sporten of bewegen. Daarom werken we, samen met Uniek Sporten, aan stimuleren van bewegen voor inwoners met een beperking. Wil je graag meer informatie? Kijk op Uniek Sporten of neem contact met ons op.

BIOR

Als beweegteam zetten we ons in dat de openbare ruimte in wijken en dorpen beweegvriendelijk wordt ingericht zodat het inspireert om te gaan bewegen.

Doortrappen

Het programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. De buurtsportcoach en de gemeente helpen daarbij met advies en zoals met geschikte routes

Valpreventie / cognitieve fitness

Preventief aandacht schenken aan de oudere inwoners door middel van valpreventie en cognitieve fitness. Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven.

Agenda voor sociaal domein:

Er zijn op dit moment geen agenda items of activiteiten gepland in de categorie.

Back To Top
20220920-0003

Reservering geopend voor Theatervoorstelling 'Dat schiet lekker op zo!'

Het eerste (gratis) uitje van 2023 is voor jullie geregeld! Op vrijdag 10 februari 2023, 19.30 tot 20.45, komt de voorstelling 'Dat Schiet Lekker Op Zo!' naar de Koornbeurs in Franeker. Met wie gaan jullie heen?

Reserveren