skip to Main Content

Mijn naam is Ruben Ybema, 27 jaar en woonachtig in Workum. In de zomer van 2018 heb ik mijn ALO diploma behaald en ben ik ondertussen twee jaar aan het werk geweest als sportdocent. Eerst anderhalf jaar op het Marne College te Bolsward. Hier ben ik naast sportdocent ook mentor van derdejaars SDV+ (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) geweest. Vervolgens ben ik een halfjaar bij Team Sportservice Schagen in dienst geweest als bewegingsconsulent. Voorafgaand aan dit werk heb ik door middel van stages veel verschillende doelgroepen begeleid. Ik heb ervaring opgedaan in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, ouderenzorg, en het sporten met mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Ik hoop dat ik middels deze ervaringen een aanvullende rol kan betekenen bij Sport Fryslân en de gemeente Waadhoeke. Ik zal vooral voor de Franeker scholen OBS de Steven, CBS de Toermalijn, SBO de Bolder en RKB de Kabas bewegingslessen verzorgen.

Ook kunt u mij in de vrije tijd vinden op de sportvelden van VV Sneek Wit Zwart als speler, VV Minnertsga als trainer of bij VV Workum als zaalvoetballer. Ook hier geeft het werken met de verschillende individuen in een groepsverband mij veel voldoening. Daarbij vind ik het belangrijk om te investeren in individueel contact om zodanig stimulans te geven aan ieders persoonlijke (sport)ontwikkeling.

Je komt mij tegen op de volgende scholen:
SBO de Bolder in Franeker
KBS de Kabas in Franeker
OBS de Steven in Franeker
CBS de Toermalijn in Franeker

Back To Top