skip to Main Content
Pijl En Boog
Pijl En Boog
Gymles Touwen
Handstand
Pijl En BoogGymles TouwenHandstand

Mijn naam is Sander Hoekstra, werkzaam sinds januari 2018 bij TeamFRL Waadhoeke. Na in 2017 de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te hebben afgerond, werk ik met veel plezier binnen de gemeente Waadhoeke. Je kan me herkennen aan mijn grote glimlach, enthousiasme en fanatieke inzet.

Mij zul je vooral tegenkomen in regio Bitgum, Bitgummole, Berltsum en Menaam. Op de basisscholen in deze regio verzorg ik de gymlessen. Daarnaast organiseer ik in samenwerking met lokale verenigingen sportprojecten tijdens en na schooltijd op school, in de buurt of bij de sportvereniging.
Voor mij is het belangrijk om kinderen van jongs af aan in een veilige omgeving plezier te laten beleven aan sport en bewegen. Het bewegen op eigen niveau helpt daarbij om een succesbeleving te ervaren en jezelf te blijven ontwikkelen. Niet alleen op motorisch gebied, maar ook op cognitief en sociaal gebied.
Het werk maakt het echt speciaal als je anderen hebt geholpen in hun ontwikkeling om te gaan of te blijven bewegen. Bijvoorbeeld wanneer je een spel in pauzes op school of na schooltijd in de buurt terug ziet die je eerder in je gymles met de kinderen hebt behandeld. Daar krijg ik enorm veel energie van!

Ook houd ik mij bezig met de social media van TeamFRL Waadhoeke. Zo maak ik filmpjes en foto’s ter promotie om ons team op de kaart te zetten en te laten zien waar wij ons mee bezig houden. Daarnaast houd ik me bezig met het bewegen in openbare ruimte binnen onze gemeente. Denk hier bijvoorbeeld aan het inrichten van een schoolplein. De afwisseling tussen het lesgeven en alle andere taken maakt het werk voor mij erg uitdagend!

In mijn vrije tijd doe ik graag aan voetbal en stap ik telkens vaker op de fiets voor een mooi rondje. Tijdens mijn jeugd heb ik altijd heel fanatiek aan kaatsen gedaan. Kortom; sporten doe ik graag!

Heb je een vraag over sport en bewegen? Neem dan contact op en hopelijk kunnen we iets moois voor elkaar betekenen!

Je komt mij tegen op de volgende scholen:
CBS de Fugelsang in Berltsum
OBS Martenaskoalle in Bitgummole
OBS de Cingel in Menaam

Back To Top