skip to Main Content

Lokaal Sportakkoord Waadhoeke deel 1

Met dit lokale sportakkoord wilden we bereiken dat we door brede sportbeoefening zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen en houden. Sportvoorzieningen zijn betaalbaar, toekomstbestendig en bereikbaar én sluiten aan bij de sport en beweegbehoefte van inwoners, zodat zij actief en fijn leven in vitale dorpen en wijken.

De verwachting is dat er begin 2024 meer informatie gedeeld kan worden over Lokaal Sportakkoord deel 2.

Bekijk subsidies

Wat is het lokaal sportakkoord?

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om inwoners te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. Sport verenigt namelijk mensen, kan bruggen slaan en een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een van de nationale doelen is het opstellen van een sportakkoord per gemeente, met lokale, betrokken partijen. Denk aan sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gezondheidsorganisaties en ondernemers die werk maken van bewegen.

In Waadhoeke hebben we in samenwerking met o.a. deze partners daarom een Lokaal Sportakkoord gemaakt. De kopgroep – bestaande uit de KNKB, Stichting de Waaie, De Skûle, Handbalvereniging Jupiter, TeamFRL Waadhoeke en de gemeente Waadhoeke – ondersteunt partners om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Waadhoeke. Lokale samenwerking en een speciaal budget gaan daarbij helpen. In oktober 2020 is het lokaal sportakkoord ingediend en goedgekeurd door het ministerie en ontvangt Waadhoeke €60.000 uitvoeringsbudget – zowel in 2020, 2021 en 2022 – om de acties uit het akkoord uit te voeren.

Wat zijn de ambities van het Sportakkoord?

In het huidige sportbeleid van Waadhoeke “Waadhoeke beweegt mee” staat wat de gemeente met sporten en bewegen wil bereiken en hoe we dat doen. Het Lokaal Sportakkoord bouwt voort op vijf thema’s die ook in het lokale sportbeleid staan:

  1. Creëren van aanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen. We stimuleren en versterken de samenwerking tussen aanbieders van sporten, bewegen, zorg en welzijn. Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel voor participatie, inclusie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid. Vervangend contactpersoon: Jorick de Haan, jorick@sportfryslan.nl / 06-83521883.
  2. Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. Daarom is het van belang dat we van jongs af aan inzetten op het beweegvaardiger maken van kinderen en dat zij hier plezier aan beleven. Hiermee leggen we een goede basis voor hun toekomst. Contactpersoon: buurtsportcoach Danielle Veenstra, danielle@sportfryslan.nl / 06-82708450.
  3. Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen. Waadhoeke heeft relatief veel openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Een mooie kans voor laagdrempelig sportaanbod. Zo kunnen Waadhoekers dichtbij huis met diverse sporten kennismaken. Contactpersoon: Sander Hoekstra, sander@sportfryslan.nl / 06-82716543.
  4. Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen zich tot vitale aanbieders, waardoor zij hun maatschappelijke rol (nog meer) kunnen pakken. Daarnaast is bij sport- en beweegaanbieders is aandacht voor gezondheid en een positieve sportcultuur. Contactpersoon: Jorick de Haan, jorick@sportfryslan.nl / 06-83521883.
  5. In de gemeente Waadhoeke zijn toekomstgerichte, kwalitatief goede en duurzame buitensportaccommodaties die aansluiten bij de veranderende behoefte. Krimp grijpen we aan om de sportparken multifunctioneel te maken. Contactpersoon: Peter Helmus gemeente Waadhoeke, p.helmus@waadhoeke.nl / 06-30097433.

Hoe kan ik meedoen?

Onder ‘Ambities Waadhoeke Sportakkoord’ kon u de vijf thema’s lezen waar we ons op richten. Heeft u een project, activiteit of plan dat bij één of meerdere van deze thema’s past? Dan kunt u een aanvraag indienen. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende subsidies en als u verder klikt ook de aandachtspunten, een contactformulier om de aanvraagprocedure te starten, en contactgegevens.

Kan ik budget aanvragen?

Heeft u een plan om Waadhoekers (nog meer) te laten sporten en bewegen? Lees dan hieronder over de verschillende subsidies..

Subsidies Lokaal Sportakkoord gemeente Waadhoeke
[Geen budget resterend en aanvraagperiode verlopen]

Versterken samenwerken; Totaal beschikbaar €20.000 (8 trajecten)
[Geen budget resterend en aanvraagperiode verlopen]

De aanjaagsubsidie is bestemd voor lokale sport- en beweeginitiatieven. Het is bedoeld voor een versterking van de samenwerking van verenigingen onderling en organisaties in dorp en wijk.

Er is een budget van maximaal €2500 beschikbaar voor 8 initiatieven. Aanvragen kan tot uiterlijk zondag 27 november 2022, mits budget over.

Bekijk subsidie

Kaderscholing versterken Technisch Kader; €10.000
[Geen budget resterend en aanvraagperiode verlopen]

Hik jij al een tijdje aan tegen een aanzienlijke opleidingskosten en eigen bijdrage Vanuit het Sportakkoord zijn er ‘services’ / diensten waar sportverenigingen aanspraak op kunnen maken. Denk hierbij aan:

  • Bestuur en Sportclubs; webinars, workshops, kennisdeling en strategiesessies voor diverse vraagstukken.
  • Trainers; (geaccrediteerde) opleidingen en cursussen voor trainers. Het ontwikkelen, opleiden en inspireren van trainers.
  • Begeleidingstrajecten; denk aan onderwerpen zoals inclusief sporten, een gezonde sportomgeving, sociale veiligheid, en nog veel meer.
  • Nieuw: Informatie over (gratis) erkende/gecertificeerde opleidingen op de service lijst en algemene vragen en cursussen voor trainers, bestuurders en overig kader.

Aanvragen kan tot uiterlijk zondag 27 november 2022, mits budget over.

Wil je weten wat het aanbod vanuit jouw sportbond zoal is? Klik hier voor een overzicht van alle services per Lokaal Sportakkoord ambitie.

Bekijk subsidie

Sportzomer activiteiten; €10.000 [Verlopen]

Subsidie aanvragen voor het organiseren van nieuwe Sportzomeractiviteiten is niet meer mogelijk.

Opgeven voor één van de vele gratis sportactiviteiten gedurende de schoolzomervakantie wel!

Bekijk Sportzomeractiviteiten aanbod

Sportwike 2022; €9.000 | Actueel overzicht deelnemende sportaanbieders
[Geen budget resterend en aanvraagperiode verlopen]

(Bezoek deze pagina nu ook voor een actueel overzicht van deelnemende sportaanbieders in Waadhoeke)

De Sportwike is onze provinciale Sportweek van vrijdag 16 tot en met zondag 25 september 2022. Open jij deze week jouw deuren voor een gastvrije gratis kennismaking met sportief oriënterende inwoners van Waadhoeke? De Sportwike biedt jouw vereniging een podium en zorgt voor veel publiciteit en reuring.

Er zijn vouchers aan te vragen voor sportaanbieders/ buurtverenigingen/ speeltuinverenigingen om nieuwe bestaand en nieuw sportaanbod te promoten. Aanvragen kan vanaf 1 juni tot en met 15 september. Er is budget á €300 per sportaanbieder voor maximaal 30 aanvragen.

Bekijk subsidie en/of actueel overzicht deelnemende sportaanbieders

Kansrijke projecten; €35.000
[Geen budget resterend en aanvraagperiode verlopen]

Dit is het reguliere uitvoeringsbudget. Download de randvoorwaarden voor meer informatie over het reguliere uitvoeringsbudget en de bijbehorende randvoorwaarden.

Grote dromen gaan regelmatig gepaard met soms aanzienlijke obstakels. Met deze unieke kans willen wij obstakels wegnemen om jullie droom voor onze inwoners te verwezenlijken. Aanvragen kan tot uiterlijk zondag 27 november 2022, mits budget over.

Bekijk subsidie

Actuele sportservices
[Verlopen]

Hieronder vind je gratis cursussen, opleidingen, workshops, voorstellingen. Je gaat direct naar de pagina van de sportservice waar je op klikt. Je kunt hier meer informatie vinden en een aanmeldformulier invullen.

Wil je ook weten wat het aanbod vanuit jouw sportbond zoal is? Klik hier voor een overzicht van alle services per Lokaal Sportakkoord ambitie.

Bekijk de services
Back To Top