skip to Main Content

Kansrijke projecten [verlopen]

€35.000 beschikbaar

Grote dromen gaan regelmatig gepaard met soms aanzienlijke obstakels. Met deze unieke kans willen wij obstakels wegnemen om jullie droom voor onze inwoners te verwezenlijken. Aanvragen kan tot uiterlijk zondag 27 november 2022, mits budget over.

Bekijk werkwijze

Dit is het reguliere uitvoeringsbudget. Download de randvoorwaarden voor meer informatie over het reguliere uitvoeringsbudget en de bijbehorende randvoorwaarden.

Werkwijze

  • Telefonische intake over:
    • Doel
    • Bedrag -> begroting
    • Duurzaamheid/borging
  • Plan / begroting naar de kopgroep van het Lokaal Sportakkoord. De kopgroep beslist over toekenning subsidie.

Voorwaarden

  • Vooraf aanvragen
  • Achteraf verantwoorden

Gehonoreerde aanvragen

Met behulp van het lokaal sportakkoord

Fysio Fitness Feenstra

‘Hoe ouder, hoe fitter!’ start binnenkort in Winsum. Dit is een wekelijks beweegprogramma met duur van 9 weken, voor 65+’ers met aandacht voor bewegen, valpreventie en gezelligheid. Voor het vervolgaanbod is een nieuw laagdrempelig abonnement ontwikkeld.

Sjaerdema-Liauckemaruiters

Dankzij de subsidie kunnen ze een reeks van 7 gratis paardensportlessen aanbieden voor kinderen met een beperking, met behulp van de tevens uit het Sportakkoord gefinancierde Menkar. Met het leasen van een paard wordt op een innovatieve manier omgegaan met de huidige omstandigheden en (on)mogelijkheden.

Old Stars Walking Tennis

Tennisschool van der Lecq speelt in op demografische ontwikkelingen van Waadhoeke en start met Walking Tennis. Dit is een aangepaste spelvorm van tennis welke beter te bespelen is voor de doelgroep 55+.

Team Eijzenga

Team Eijzenga is gestart met het Lekker Fit programma met maar liefst drie groepen. Met dit programma willen ze inwoners met overgewicht (welke nog geen obesitas hebben) ondersteunen naar een betere leefstijl en plezier in bewegen, onder begeleiding van diverse professionals.

VV Sint Jacob en KV Het Noorden

De sportdag voor basisschooljeugd in Sint Jacob was een succes in het dorp en een mooie samenwerking tussen verschillende lokale partijen.

Sportvereniging Achlum

Dankzij subsidie vanuit het Lokaal Sportakkoord is een volleybalveld in de maanden juni, juli en augustus gerealiseerd welke jaarlijks kan terugkeren. Het faciliteren van deze verschijningsvorm van bewegen in de openbare ruimte zorgde voor veel plezier en aandacht voor de volleybalsport.

SPOM Menaam

In 2023 wordt in samenwerking met alle sport- en cultuurverenigingen een leuke dag georganiseerd waar iedere vereniging haar aanbod kan tonen.

Sjaerdema-Liauckemaruiters

Er is een Menkar voor de jeugd bekostigd en de vereniging heeft vanuit een maatschappelijke gedachte een reeks open lessen gefaciliteerd voor kinderen met een beperking. Deze tak van paardensport is namelijk ook te beoefenen voor beperkingen die het niet toelaten om zelfstandig op een zadel te zitten.

Heel Dronryp Sport

Een samenwerking tussen alle sportverenigingen in het dorp heeft geleid tot een geweldige dag vol sport en bewegen in het centrum van het dorp. Sportverenigingen waren hier aanwezig om de kinderen te vermaken met de sport die ze bij de vereniging beoefenen.

TRX Wier

In het dorp Wier ontstond het initiatief om met behulp van TRX banden een specifiek sportaanbod voor vrouwen van middelbare leeftijd op te zetten. Dit groeide al snel uit tot een succes waar tientallen deelnemers wekelijk aan meededen.

Beweeghummeltjes

Een pilot waarbij een online beweeggame wordt getest op 4 peuteropvang locaties.

KOKA Sexbierum

De drempel naar Judo en andere sporten te verkleinen door een grote sportdag te organiseren waarbij de kinderen op een speelse wijze kennis maken met de vele sporten die het dorp rijk is. De focus ligt op de kinderen maar ook de 55+ willen we extra uitlichten.

Hiel Minnertsgea Aktyf

Multifunctionele sport- en ontmoetingsplaats ter bevordering van de leefbaarheid, zorg, welzijn en sociale cohesie in Minnertsga en omgeving.

Stichting Kaatsfan Alderein

Jong en oud met elkaar combineren en willen vermaken met kaats-gerelateerde activiteiten bij zorgcentra.

Padelsport Waadhoeke

Leraren opleiden om zowel les te gaan geven in Sint Annaparochie als Franeker en wellicht in de toekomst op meerdere parken. Tevens uitleen materiaal nodig voor sporters die deze sport eens willen beoefenen.

FTTC Franeker

Het opstarten en uitvoeren van Oldstars Tafeltennis bij FTTC in Franeker.
Trainersopleiding en materialen om lessen in het onderwijs te kunnen geven.

Team Eijzenga

Sportaanbod VISIO (buddysport voor mensen met een visuele beperking)

Dei dagbesteding

Een beweegpilot tot stand brengen bij DEI dagbesteding in samenwerking met COA St.- Anna en Zorgcentrum de Beuckelaer

Dorpsbelang Ried

Realiseren van beweegvriendelijke omgeving voor het dorp Ried, en specifiek groen schoolplein realiseren

Vraag subsidie aan

Back To Top