skip to Main Content

Kansrijke projecten

€35.000 beschikbaar

Grote dromen gaan regelmatig gepaard met soms aanzienlijke obstakels. Met deze unieke kans willen wij obstakels wegnemen om jullie droom voor onze inwoners te verwezenlijken. Aanvragen kan vanaf 1 maart, het hele jaar 2022, mits budget over.

Bekijk werkwijze

Dit is het reguliere uitvoeringsbudget. Download de randvoorwaarden voor meer informatie over het reguliere uitvoeringsbudget en de bijbehorende randvoorwaarden.

Werkwijze

  • Telefonische intake over:
    • Doel
    • Bedrag -> begroting
    • Duurzaamheid/borging
  • Plan / begroting naar de kopgroep van het Lokaal Sportakkoord. De kopgroep beslist over toekenning subsidie.

Voorwaarden

  • Vooraf aanvragen
  • Achteraf verantwoorden

Gehonoreerde aanvragen

Met behulp van het lokaal sportakkoord

Beweeghummeltjes

Een pilot waarbij een online beweeggame wordt getest op 4 peuteropvang locaties.

KOKA Sexbierum

De drempel naar Judo en andere sporten te verkleinen door een grote sportdag te organiseren waarbij de kinderen op een speelse wijze kennis maken met de vele sporten die het dorp rijk is. De focus ligt op de kinderen maar ook de 55+ willen we extra uitlichten.

Hiel Minnertsgea Aktyf

Multifunctionele sport- en ontmoetingsplaats ter bevordering van de leefbaarheid, zorg, welzijn en sociale cohesie in Minnertsga en omgeving.

Stichting Kaatsfan Alderein

Jong en oud met elkaar combineren en willen vermaken met kaats-gerelateerde activiteiten bij zorgcentra.

Padelsport Waadhoeke

Leraren opleiden om zowel les te gaan geven in Sint Annaparochie als Franeker en wellicht in de toekomst op meerdere parken. Tevens uitleen materiaal nodig voor sporters die deze sport eens willen beoefenen.

FTTC Franeker

Het opstarten en uitvoeren van Oldstars Tafeltennis bij FTTC in Franeker.
Trainersopleiding en materialen om lessen in het onderwijs te kunnen geven.

Team Eijzenga

Sportaanbod VISIO (buddysport voor mensen met een visuele beperking)

Dei dagbesteding

Een beweegpilot tot stand brengen bij DEI dagbesteding in samenwerking met COA St.- Anna en Zorgcentrum de Beuckelaer

Dorpsbelang Ried

Realiseren van beweegvriendelijke omgeving voor het dorp Ried, en specifiek groen schoolplein realiseren

Vraag subsidie aan

Back To Top
Uniek sporten

Benieuwd naar de nieuwe subsidiemogelijkheden van het lokaal sportakkoord?

Lees dan snel verder over de verschillende subsidies.

Meer informatie