skip to Main Content

Versterken samenwerken [verlopen]

€20.000 beschikbaar (8 trajecten)

De aanjaagsubsidie is bestemd voor lokale sport- en beweeginitiatieven. Het is bedoeld voor een versterking van de samenwerking van verenigingen onderling en organisaties in dorp en wijk. Er is een budget van maximaal €2500 beschikbaar voor 8 initiatieven. Aanvragen kan tot uiterlijk zondag 27 november 2022, mits budget over.

Bekijk werkwijze

Werkwijze

 • Telefonische intake over:
  • Doel
  • Bedrag -> begroting
  • Duurzaamheid/borging
  • Afspraken vervolg
 • Plan / begroting naar de kopgroep van het Lokaal Sportakkoord. De kopgroep beslist over toekenning subsidie.

Voorwaarden

 • Vooraf aanvragen
 • Achteraf verantwoorden

Vraag subsidie aan

Back To Top