skip to Main Content

De gymzalen in gemeente Waadhoeke zijn van nieuw klein sportmateriaal voorzien. Het gaat om de gymzalen die in het beheer zijn van de gemeente. De afgelopen jaren merkten basisscholen en buurtsportcoaches dat het materiaal soms te wensen overliet. Met deze gedachte schreven de gemeente en het beweegteam een plan om dit probleem te verhelpen en basisscholen een eenmalige boost te geven.

Het beweegteam stelde een lijst op met materialen waar veel baat bij is tijdens gymlessen. Gedurende de eerste lockdown in maart inventariseerden de buurtsportcoaches bij alle gymzalen van de gemeente welke sportmaterialen er zijn. Hieruit bleek wat de kosten voor de materialen zijn en is het budget geregeld om het nieuwe materiaal aan te schaffen. Om het materiaal structureel up-to-date te houden, zijn er afspraken gemaakt tussen de scholen en het beweegteam. Zo worden de materialen elk jaar gecheckt door een buurtsportcoach. Mocht er iets missen, dan is dit voor rekening van de school.

De buurtsportcoaches kunnen met de nieuwe materialen de kwaliteit van de gymlessen verhogen en de kinderen nog meer bieden. De lessen worden met name dynamischer en de kinderen hoeven minder stil te zitten of op hun beurt te wachten. Er is meer materiaal en de kinderen kunnen meer oefenen om de beweging onder de knie te krijgen.

Back To Top