skip to Main Content

Gemeente Waadhoeke heeft het beweegteam opdracht gegeven om te onderzoeken per 1 mei 2020 alle basisscholen wekelijkse ondersteuning te bieden. Om dit te realiseren is er een rooster opgesteld waarbij de buurtsportcoach zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Hiermee doelen we op, zoveel mogelijk lessen achter elkaar aan geven waarbij de opstelling nauwelijks hoeft te worden gewijzigd. Daarnaast is de buurtsportcoach in het nieuwe rooster verantwoordelijk voor de hele school, wat voor de school een duidelijk aanspreekpunt betekent. Ook zorgt het nieuwe rooster er voor dat buurtsportcoaches niet of nauwelijks reistijd kwijt is op de werkdagen, omdat ze veelal actief zijn in één gymzaal of sporthal. Om dit te realiseren is het team uitgebreid met drie nieuwe collega’s, namelijk Gaby Stienstra, Mark van Krimpen en Ruben Ybema. Zij zullen zich later nog voorstellen aan jullie!

Back To Top