skip to Main Content

Volwaardig lid zijn van een voetbalvereniging en in een team voetballen; dat willen we graag mogelijk maken voor jonge mensen met een beperking. In gemeente Waadhoeke kan dit (nog) niet. Hier willen we graag verandering in brengen door het oprichten van G-voetbal bij sc Franeker. De intentie is om een ‘helden’ team op te starten voor pupillen van 6 t/m 12 jaar en een juniorenteam van 13 t/m 18 jaar. Een aantal enthousiaste ouders, Beweegteam Waadhoeke en sc Franeker vormen een werkgroep, en zijn daarmee de initiatiefnemers voor het oprichten van deze heldenteams.

WAT IS G-VOETBAL?

Voetbal is volkssport nummer 1; het zit verankerd in onze maatschappij. Voor mensen met een beperking is de weg naar de plaatselijke voetbalclub minder makkelijk. G-voetbal is voetbal waarbij rekening gehouden wordt met de beperking van de voetballiefhebber. Zoals het bieden van extra begeleiding of met passend voetbalaanbod in de buurt. Zo kan iedereen op zijn of haar eigen niveau voetballen.

Het is belangrijk om lokaal aanbod te creëren zodat de doelgroep gemakkelijk naar de club kan komen. Naast het aanbod bij sc Franeker hopen we dat meerdere lokale voetbalverenigingen bereid zijn om G-voetbal aan te bieden. Op dit moment is er o.a. al bestaand aanbod in Bolsward, Sneek, Leeuwarden, Heerenveen en Burgum. We willen als werkgroep daar nu het aanbod van sc Franeker aan toevoegen.

INTERESSE IN DEELNAME?

De werkgroep merkt dat er behoefte is onder jonge mensen met een beperking voor het oprichten van G-voetbal. De werkgroep is voornemens om in april/mei -afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona- een kick-off te organiseren voor alle belangstellenden. Meer informatie hierover volgt in de loop van komende maanden.

We willen jullie vragen om het initiatief alvast te verspreiden onder de doelgroep. Geïnteresseerden kunnen zich natuurlijk nu al melden. Zegt het voort!

CONTACTINFORMATIE

Behoefte aan meer informatie over dit initiatief? Neem dan gerust contact op met ons via onderstaande gegevens: 

Contactinformatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Beweegteam Waadhoeke – Lammert Harkema
via lammert@sportfryslan.nl of 06 13 16 91 52
Sc Franeker – Yde Weistra via 06 43 91 87 76

Back To Top
20220920-0003

Een cadeautje voor alle sportclubs in Waadhoeke e.o.

Ja je leest het goed! Gratis opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en nog veel meer. Om leren en ontwikkelen zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn er dit keer ook meerdere online workshops waar je voor kunt kiezen.

Lees meer