skip to Main Content

Bewegen is goed voor iedereen, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor inwoners van Waadhoeke met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, visueel, auditief, een chronische aandoening of stoornis binnen het autismespectrum of anders), is het niet altijd makkelijk om een sportactiviteit te vinden die geschikt en ook nog eens leuk is.

Wij, als beweegteam Waadhoeke hebben een vragenlijst opgesteld speciaal voor mensen waarbij het niet lukt deel te nemen aan een reguliere sportvereniging/sportaanbieder.

Door de vragenlijst hopen we er achter te komen waar de wensen liggen en hier spelen we vervolgens op in door geschikt aanbod te creëren.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en zou je de vragenlijst in willen vullen? Klik hier voor de vragenlijst.
Heb je behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact op met buurtsportcoach Gaby Stienstra.

Contact
Buurtsportcoach: Gaby Stienstra
gaby@sportfryslan.nl
06-82559205

Back To Top