skip to Main Content

Dit doen we

Sporten en bewegen mogelijk maken voor alle inwoners van gemeente Waadhoeke, ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond. Dat vinden we heel belangrijk. Als je nu jong of al wat ouder bent, je kunt ons op veel verschillende plaatsen tegenkomen!

We staan graag voor je klaar

Waarom?

Sport brengt mensen in beweging. Op het kaatsveld, in de sporthal, op fiets- en wandelpaden; op zeer veel manieren zijn inwoners uit Waadhoeke aan het sporten en bewegen. TeamFRL Waadhoeke wil dat zoveel mogelijk mensen hieraan kunnen deelnemen. Daarom zorgen we er als buurtsportcoaches voor dat sportvoorzieningen toekomstbestendig en bereikbaar zijn. We sluiten aan bij de sport- en beweegbehoefte van onze inwoners, zodat zij actief en fijn leven in vitale dorpen en wijken.

Je komt ons tegen:
op basisscholen – wekelijks verzorgen van het bewegingsonderwijs.
in dorpen en wijken – creëren van nieuw laagdrempelig beweegaanbod.
bij sportverenigingen – vraaggericht adviseren en ondersteunen, en aandacht genereren nieuwe doelgroepen.

TeamFRL Waadhoeke staat klaar voor:

0
beweegcoaches
0
basisscholen
0
procent actief
Back To Top
20220920-0003

Een cadeautje voor alle sportclubs in Waadhoeke e.o.

Ja je leest het goed! Gratis opleidingen, cursussen, trainingen, workshops en nog veel meer. Om leren en ontwikkelen zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn er dit keer ook meerdere online workshops waar je voor kunt kiezen.

Lees meer