skip to Main Content

Dit doen we

Sporten en bewegen mogelijk maken voor alle inwoners van gemeente Waadhoeke, ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond. Dat vinden we heel belangrijk. Als je nu jong of al wat ouder bent, je kunt ons op veel verschillende plaatsen tegenkomen!

We staan graag voor je klaar

Waarom?

Sport brengt mensen in beweging. Op het kaatsveld, in de sporthal, op fiets- en wandelpaden; op zeer veel manieren zijn inwoners uit Waadhoeke aan het sporten en bewegen. Het beweegteam wil dat zoveel mogelijk mensen hieraan kunnen deelnemen. Daarom zorgen we er als buurtsportcoaches voor dat sportvoorzieningen toekomstbestendig en bereikbaar zijn. We sluiten aan bij de sport- en beweegbehoefte van onze inwoners, zodat zij actief en fijn leven in vitale dorpen en wijken.

Je komt ons tegen:
op basisscholen – wekelijks verzorgen van het bewegingsonderwijs.
in dorpen en wijken – creëren van nieuw laagdrempelig beweegaanbod.
bij sportverenigingen – vraaggericht adviseren en ondersteunen, en aandacht genereren nieuwe doelgroepen.

Beweegteam Waadhoeke staat klaar voor:

0
beweegcoaches
0
basisscholen
0
procent actief
Back To Top
20220920-0003

Reservering geopend voor Theatervoorstelling 'Dat schiet lekker op zo!'

Het eerste (gratis) uitje van 2023 is voor jullie geregeld! Op vrijdag 10 februari 2023, 19.30 tot 20.45, komt de voorstelling 'Dat Schiet Lekker Op Zo!' naar de Koornbeurs in Franeker. Met wie gaan jullie heen?

Reserveren