skip to Main Content

Mijn naam is Leonie Rijpstra, buurtsportcoach en sinds oktober 2018 actief in de gemeente Waadhoeke. Vanaf het schooljaar 2020-2021 geef ik gymlessen aan de groepen 1 tot 8 van de basisscholen in Tzum en de dorpen in/en rondom Minnertsga.

Mijn passie is het plezier in het bewegen. Die passie wil ik graag overbrengen op de kinderen maar wel dat ieder kind beweegt en leert op zijn eigen niveau.

Wat het werk speciaal voor mij maakt is dat geen dag hetzelfde is, daarnaast de blije gezichten van de kinderen als ze de zaal binnenkomen en er weer een leuke les voor de klaarstaat of dat een leerling trots bij je komt dat ze iets geleerd heeft tijdens de les en dit graag wil laten zien.

In mijn vrije tijd mag ik graag voetballen. Ben ik leider van een team en ben ik af en toe actief als vrijwilliger op de club als er activiteiten worden georganiseerd.

Heb je een vraag over sport en bewegen? Neem dan contact met mij op en dan gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Je komt mij tegen op de volgende scholen:
IKC de Twirre in Minnertsga
CBS de Flambou in Oosterbierum
OBS de Oanset in Ried
OBS de Toverbal in Sint Annaparochie
CBS Staetlansskoalle in Tzum
SWS de Waadwizer in Tzummarum

Back To Top