skip to Main Content

Ondersteuning sport- en beweegklimaat op en rondom school

Vier belangrijke thema’s: bewegen op het schoolplein, de Gezonde School, inzet van beweegboxen en bewegend leren.

Beweegvriendelijk schoolplein
Het beweegteam ondersteunt en adviseert het bewegen op het schoolplein, het materiaal op het schoolplein en de inrichting van het schoolplein. Het actiever gebruik maken van het schoolplein door middel van een samenwerking tussen school, leerlingen en de buurt.

Het beweegteam staat voor duurzaamheid in de samenwerking met andere partijen, zoals een buitenschoolse opvang. De buurtsportcoach kan een aantal keer meehelpen in de uitvoering waarna het stokje wordt overgedragen aan het sportieve aanspreekpunt van de school of de buitenschoolse opvang.

Wil jullie basisschool ook het bewegen stimuleren? Dan ondersteunt Beweegteam Waadhoeke jullie daar maar al te graag bij. Neem voor meer informatie contact op met de buurtsportcoach op jullie school.

Doel van het ‘Gezonde School’- traject
Het behalen van een themacertificaat is een middel om je als school te profileren tot ‘Gezonde School’. Het draagt eraan bij dat de school zich bewust gemaakt wordt van wat er al gedaan wordt ten aanzien van de eisen voor het behalen van het certificaat en laat de school nadenken over het eigen beleid ten aanzien van bewegen en sport of voeding.

Ondersteuning
De school kan contact opnemen met de Gezonde School Adviseur voor de begeleiding en het inwinnen van adviezen gedurende het traject. De buurtsportcoach kan ondersteunen waar nodig, bijvoorbeeld bij interventies en andere activiteiten. Voor meer informatie over de Gezonde School kunt u een kijkje nemen op de website van de Gezonde School.

Wat heeft de beweegbox te bieden?
De beweegbox speelt in op de nieuwsgierigheid en vraag naar uitdaging van kinderen. De box kan een specifiek thema bevatten met passende spellen/sporten en materialen passend bij elke leeftijd.

Inzet van de beweegbox
Er kan gebruik gemaakt worden van het huidige materiaal van de school of er kan gekozen worden voor het aanschaffen of lenen van andere en/of nieuwe materialen. Het beweegteam denkt graag mee over het inzetten van beweegboxen op de school!

Waarom bewegend leren?
Bewegend leren zorgt voor meer beweging, ook tijdens het leren. Waar bewegen gezien kan worden als een doel op zich, zijn er hiermee ook mogelijkheden om bewegen als middel in te zetten om leerdoelen te behalen bij vakken als taal en rekenen.

Inspiratie
Het doel is hierbij ook om leerkrachten inspiratie te geven voor beweegactiviteiten in de pauze en tijdens lessen. Docenten hebben vaak hele goede ideeën over hoe kinderen bepaalde oefenstof het beste kunnen leren. Maar wat extra inspiratie en hulp hierbij kan geen kwaad. Door multi-inzetbare materialen en spellen aan te bieden, kunnen docenten flexibel omgaan met hun lesactiviteiten. Hierbij hebben ze dan ook aandacht voor bewegen als middel om leerdoelen te behalen.

Ondersteuning gewenst op jullie school?
Vul onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op.

Op welk thema kan jullie school ondersteuning gebruiken?(Vereist)
Je kunt meerdere thema's aanklikken.
Toestemming

Back To Top
Uniek sporten

Benieuwd naar de nieuwe subsidiemogelijkheden van het lokaal sportakkoord?

Lees dan snel verder over de verschillende subsidies.

Meer informatie