skip to Main Content

Bewegen op het schoolplein

Actiever gebruik maken van het schoolplein? Het beweegteam adviseert het bewegen op het schoolplein.

Laten we het bewegen op het schoolplein stimuleren

Beweegvriendelijk schoolplein
Het beweegteam ondersteunt en adviseert het bewegen op het schoolplein, het materiaal op het schoolplein en de inrichting van het schoolplein. Het actiever gebruik maken van het schoolplein door middel van een samenwerking tussen school, leerlingen en de buurt.

Duurzaam karakter
Het beweegteam staat voor duurzaamheid in de samenwerking met andere partijen, zoals een buitenschoolse opvang. De buurtsportcoach kan een aantal keer meehelpen in de uitvoering waarna het stokje wordt overgedragen aan het sportieve aanspreekpunt van de school of de buitenschoolse opvang.

Wil jullie basisschool ook het bewegen stimuleren? Dan ondersteunt Beweegteam Waadhoeke jullie daar maar al te graag bij. Neem voor meer informatie contact op met de buurtsportcoach op jullie school.

Andere activiteiten voor basisscholen:

Sportagenda

Geef jullie basisschool op voor toernooien en sportdagen. > lees verder

Fryske sport in dyn klasse!

Laat de kinderen op jullie basisschool kennismaken met Friese sporten. > ga naar de website

Weerbaarheidstraining

Vraag voor jullie basisschool trainingen binnen het thema weerbaarheid aan. > lees verder

Meet & Greet parasportheld

Het laat een blijvende indruk achter als kinderen een parasportheld ontmoeten. > lees verder

(s)Cool on Wheels

Laat kinderen op een concrete manier kennismaken met parasporten. > lees verder

Jeugdfonds Sport

Een mooie manier om kinderen kennis te laten maken met sporten bij een vereniging voor gezinnen met een smalle beurs. > lees verder

Back To Top